Västervik upphöjs till prospect.

Glädjande har nu hangaround chaptert  i Västervik upphöjts till prospect chapter. I och med detta ändras stavningen till den gamla varianten Westervik.

Rygg-Westervik


Comments are closed.